Spotkania cykliczne

Plan Spotkań

Wtorek:

  • Koło pań w sali parafialnej o 16.30 w pierwszy wtorek miesiąca
  • Rada parafialna w sali parafialnej w miarę potrzeb
  • Chór kościelny w sali parafialnej o 19.00

Czwartek:

  • Spotkanie z Biblią o 18.00 w sali parafialnej

Sobota:

  • Chórek dziecięcy o 9.00 w sali parafialnej
  • Spotkanie młodzieży o 17.00 w sali parafialnej