Ogłoszenia Parafialne

Ostatnia Niedziela  po Epifanii                                              ___________29 stycznia  2022r.  

naboż.: 900 ; po naboż. Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne​​ ​​​ ks. Tadeusz Byrt

Nad tobą zabłyśnie Pan, a  Jego chwała ukaże się nad tobą.​​​​         Iz 60,2

Lektorzy:Maja Drobisz ul Dworcowa (pensjonat Miła); Jan Pilch ul. Turyst. (do Krawca)

– dzisiaj po nabożeństwie doroczne Sprawozdawcze Zgromadzenie  Parafialne – zapraszam…

– w niedz. za  tydzień 05 II 2023  nabożeństwo o g. 900 ze spow. i Komunią Świętą

– w niedz. za 2 tygodnie  12 II 2023  nabożeństwo o g. 900 z ofiarą ołtarzową na Fundusz ​​        Stypendialny dla Studentów ChAT

(równolegle do nabożeństwa Szkółka Niedzielna dla Dzieci na plebanii – zapraszam dzieci )

– próba chóru kościelnego jutro o g. 1915

– w czwartek o g. 1800 spotkanie z Biblią

– w piątek o g. 1600spotkanie konfirmantów; o g. 1700 spotkanie młodzieży ​​   pokonfirmacyjnej

Wszystkim jubilatom i solenizantom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu i w dniu dzisiejszym składam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia.

Zaproszenia:

* P E-A w Dzięgielowie oraz Diakonat zapraszają na serięspotkań z okazji 100lecia Diakonatu EbenEzer w Dzięgielowie. W środę 1 II o g. 1700  w kościele w Dzięgielowie będzie wykład: ” Diakonat EbenEzer a Diakonia Śląska w Republice Czeskiej- historia < inż Czesław Santarius; współczesność < dyr.  dr Zuzanna Filipkova.

* P EA w Wiśle Malince zaprasza na “romantyczny wieczór dla małżeństw w sobotę 11 II o g. 1800. Temat wieczoru: ”Możesz zacząć od nowa” – poprowadzą Małgorzata i Sebastian Olszewscy z Gliwic, oprawa muzyczna Anna i Witold Ruszczyńscy .

Koszt 100 zł. od pary, zapisy do 5 lutego w kancelarii parafialnej w Malince.

*Zawiązał się Komitet organizacyjny „Złotej Konfirmacji” dla rocznika (rok urodzenia) 1959. Spotkanie oraz nabożeństwo zostało zaplanowane na 10 i 11 VI 2023 r. tj. w sobotę 10 VI spotkanie w Sali Domu Zborowego o g. 1400, a 11 VI nabożeństwo w kościele o g. 1100.

Komitet  zwraca się z prośbą aby osoby tego rocznika, które chcą uczestniczyć w Złotej Konfirmacji zgłosiły swój udział w swoich kancelariach parafialnych co pozwoli Komitetowi przygotować to spotkanie.

Podziękowanie za ofiary:

* dziękuje Solenizantce za złożoną ofiarę z okazji 89 urodzin

* bardzo serdecznie dziękuję  za wszystkie  ofiary, składane z różnych okazji,  płynące         z potrzeby serca oraz  szczerej chęci  pomocy; serdecznie dziękuję też  tym       wszystkim, którzy mimo wzrastających kosztów życia, wiedząc jednak jak z

    powodu inflacji rosną wszystkie kosztysystematycznie uwzględniają te potrzeby w

              odruchu serca w składkach kościelnych i w ofiarach składanych na listy czy też   coniedzielnych składanychdo skrzynki po każdym  nabożeństwie;  dziękuję  też     wszystkim  rodzinom i osobom samodzielnie zarobkującym,  które w 2022r

  uregulowały  składkę  kościelną  – okazując  też i w ten sposób swą  troskę o

             parafię i Kościół Osoby, które jeszcze nie wpłaciły składki mają czas do końca

  stycznia, by móc uznać ją jako opłaconą w  terminie.

 * bardzo dziękuję za ofiary składane na listy  na pomoc Ukrainie.   Wszyscy zdajemy sobie

  sprawę z tego, że tym ludziom pomoc jest bardzo potrzebna.

„A jeśli kto posiada dobra tego świata, a widzi   brata swego w potrzebie i  zamyka

  przed nim  serce  swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża ?” ​​(I J 3,17)

– ulotki Diakoni Kościoła z prośbą o przekazanie z podatkuprzy rozliczeniu rocznym 1%  

Polecam: – zaległe numery Zwiastuna,  ostatnie egz. świątecznego nr „Luteranin”

Wszystkie osoby, które przekazują składki kościelne czy ofiary bardzo proszę, by swoje dary przekazywały na nasz nowy rachunek w PKO BP. Nowy nr rachunku bankowego Parafii jest podawany w ogłoszeniach:    09 1020 1390 0000 6602 0709 2929

 – kancelaria parafialna czynna: w poniedziałek i w piątek  od 1200 do 1600

​​​​          a w środę od 800  do 1200

*** Od rana trwa 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod  hasłem: „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!. Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 % . Dlatego za zebrane środki podczas Finału, WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

Prawdopodobnie dzisiaj przy wyjściu z kościoła spotkamy wolontariuszy WOŚP

*** W związku z 13 Zgromadzeniem Ogólnym ŚFL (13-19 IX 2023r) w Krakowie

co niedzielę modlimy o Kościoły członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej. 

Dzisiaj 29 stycznia 2023 r. – modlitwa o Zimbabwe

Sytuacja w Zimbabwe

Zimbabwe (dawniej Rodezja) to państwo w Afryce Południowej. Szacuje się, że populacja tego kraju wynosi około 15 milionów ludzi. Zimbabwe ma 16 językówurzędowych. Kraj uzyskał niepodległość 18 IV 1980 r. Zimbabwe ma jeden z najwyższych wskaźników alfabetyzacji w Afryce, wynoszący 91 proc. Kraj boryka się z epidemią HIV/AIDS, brakiem dostępu do opieki medycznej, bezrobociem, biedą, przemocą domową i wysoką inflacją.

Chrześcijaństwo jest główną religią, którą wyznaje ponad 80 proc. populacji. Pozostałe 20 proc. wyznaje islam, tradycyjne religie afrykańskie i judaizm.

 Kościół Ewangelicko-Luterański w Zimbabwe został założony w 1903 roku przez misjonarzy ze Szwecji i afrykańskich ewangelistów z Natalu (RPA). Zaczęło się od pracy edukacyjnej, aby umożliwić konwertytom czytanie Biblii. Pierwszy duchowny Kościoła został wyświęcony w 1937 r. Od 1962 r. Kościół jest samodzielną organizacją.

Aktualnie Kościół liczy blisko 310 000 członków. Podzielony jest na trzy diecezje i 80 parafii, w których duchownymi są zarówno mężczyźni jak i kobiety. Zajmuje się działalnością diakonijną i edukacyjną. Kościół prowadzi dwie szkoły biblijne, w których kształcą się diakoni, świeccyliderzy i wolontariusze, prowadzone są także rekolekcje i kursy doszkalające dla duchownych. Kościół administruje czterema szpitalami, z których dwa zostały wyznaczone przez rząd jako szpitale okręgowe, w jednym znajduje się również szkoła pielęgniarska. Kościół prowadzi cztery szkoły podstawowe i siedem szkół średnich. Dziewięć szkół posiada oddziały dla uczniów słabowidzących i niedosłyszących na poziomie szkoły podstawowej i średniej.

Przed Kościołem stoją takie wyzwania jak: brak duchownych, personelu medycznego, epidemia HIV/AIDS, bezrobocie, bieda i wysoka inflacja.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, podzieliłeś się z nami bogactwem Twojego świata, abyśmy sycili się jego obfitością i gasili pragnienie życiodajną wodą. Chcesz, abyśmy dbali o powierzone nam miejsca na tej ziemi, wszyscy żyli w wolności i odpowiedzialności przed Tobą. Jesteś dobry dla wszystkich ludów świata. Potwierdziłeś to w świadectwie Twego Syna, Jezusa Chrystusa.

Boże, dziękujemy dzisiaj za siostry i braci w Zimbabwe, za błogosławieństwo dla głoszenia Ewangelii w ich kraju. Jednocześnie z troską myślimy o przyszłości naszych sióstr i braci w Zimbabwe. Przyszłość ma swój początek nie jutro, ale tu i teraz. Tymczasem tu i teraz Zimbabwe przytłaczają wielorakie ciężary związane z historią ich plemion, przeszłością kolonialną i postkolonialną, autorytarnymi rządami. Ze współczuciem myślimy o krzywdach wyrządzonych niesprawiedliwym podziałem dóbr, marnowaniem szans na zmianę sytuacji w ich kraju.

Boże, przeprowadź siostry i braci w Zimbabwe przez to, czego doświadczają tu i teraz. Obdaruj radością chodzenia nowymi drogami prowadzącymi do rozwiązania tego, co wydaje się nierozwiązywalne. Daj siłę do niestrudzonego podejmowania codziennych wyzwań i obdaruj wiarą, że Ty błogosławisz każdej dobrej sprawie oraz każdemu dobremu działaniu. Amen