Ogłoszenia Parafialne

XVII Niedziela po Trójcy Świętej   ​​​​            23 września 2018

g. 900 nabożeństwo ​​​​​​​​            ks. Tadeusz Byrt

Zwycięstwo, które zwyciężyło świat to wiara nasza.   1 J 5,4

– w niedz. za  tydzień  30 IX  –   obchodzić będziemy Dziękczynne Święto Żniw.

 Dziękczynne nabożeństwo z ofiarą ołtarzową na potrzeby Domów Opieki  o g. 900

*jak co roku serdecznie prosimy o podzielenie się tym, czym nas Stwórca w tym roku

 obdarował i ofiarowanie cząstki plonów pól, ogrodów i lasów, by przystroić nimi ołtarz i by

także tymi darami wyrazić i okazać Temu, który ma o nas staranie – naszą wdzięczność i

  dziękczynienie; po naboż. rodzinne spotkanie parafialne, które przygotuje pan radny Piotr

  Polok z  rodz.: ul. Głębce nr nieparzyste  

– w niedzielę za  2 tygodnie  07 X – nabożeństwo o g. 900;bezpośrednio  po naboż. spow.

 i Kom. Św. dla Seniorów. Wszystkich naszych Drogich Seniorów już dzisiaj zapraszam na

 to  nabożeństwo i do Stołu Pańskiego. Bardzo proszę o przekazanie zaproszenia swoim

 bliskim i sąsiadom, a także o usłużenie samochodem ułatwiając w ten sposób dotarcie do

 kościoła.

– we wtorek o g. 1900 – próba chóru kościelnego

czwartek  g. 1700  cotygodniowe „Spotkanie z Biblią

– w sobotę o g. 900  próba chóru dziecięcego

* Wszystkim jubilatom i solenizantom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu i w dniu

 dzisiejszym składam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia.

Z a p r o s z e n i e:

*** W niedzielę 28 X 2018 roku o godz. 1700 w kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się uroczyste jubileuszowe nabożeństwo z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. Przy takiej okazji warto pokazać, że jesteśmy żyjącą diecezją.Biskup Diecezji serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w tym nabożeństwie, bo jest to nasze świadectwo.

Chcemy zorganizować wspólny wyjazd autobusem, dlatego wszyscy chcący skorzystać

z tego środka transportu  proszeni są o zapisywanie się na listę do  niedzieli 30 IX

***Nasza diecezja otrzymała propozycję zorganizowania warsztatów edukacyjnych, wprowadzających w tematykę zagadnień dotyczących uchodźców. Projekt organizowany jest we współpracy z Fundacją Ocalenie i Kościołem Ewangelickim w Westfalii.

W piątek 5 X od 900 do 1500 w wybranej parafii diecezji cieszyńskiej odbędą się warsztaty edukacyjne.
Temat uchodźców w Polsce jest w debacie publicznej mocno stygmatyzowany.
Niejednokrotnie jesteśmy poddawani jednostronnej retoryce i możemy czuć się zagubieni w obliczu informacji o zagrożeniach terrorystycznych, islamizacji, eskalacji przemocy itp. Wielu spośród nas jest pełnych obaw i lęków przed obcymi. Lęk przed czymś nieznanym jest naturalny. Często jest świadomie wzmacniany przez tych, którzy robią to dla uzyskania
swoich celów politycznych. Jednak zwracając się w kierunku Boga, otrzymujemy zapewnienie, że On jest z nami, a my nie musimy się bać, choć bywają przed nami stawiane trudne zadania.

W tym kontekście czujemy się zobligowani do działań edukacyjnych. Zapraszamy do dyskusji, do wzięcia udziału w warsztatach, do poszerzenia swojej wiedzy, do zrozumienia.

Ze względu na bliski termin Biskup Diecezji  prosi o w miarę szybką informację.

Podziękowanie za ofiary:

 * Jubilatka z okazji 75  urodzin złożyła ofiarę 400 zł

* bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary składane na listy na budowę drugiej

 części naszego centrum parafialnego, gdzie znajdą sie pomieszczenia potrzebne do

 aściwego funkcjonowania parafii.

* serdecznie dziękuję wszystkim rodzinom i  osobom samodzielnie zarobkującym,  

             które pamiętają o składce kościelnej i terminowo ją regulują  okazując i w ten

   sposób swą troskę o parafię i Kościół

– do odebrania nowy i zaległy nr  „Zwiastuna”;

są podręczniki do religii I – VI kl.  po 25 zł a także do VII i VIII kl. po 28 zł