Ogłoszenia Parafialne

2.  Niedziela  w Adwencie                                                                               09 grudnia 2018 g. 900 : naboż. ze spow. i Kom. Św.​​​​​​                         ks. Tadeusz Byrt

Wyprostujcie  się  i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.    Łk 21,28

–  serdecznie zapraszam na drugie tygodniowe nabożeństwo adwentowe w najbliższą

  środę 12  XII –  g. 1700 przychodzącego Króla Adwentu zwiastował będzie ks. Bogusław

Sebesta – wikariusz Parafii w Goleszowie

– za tydzień w III niedzielę Adwentu 16  XII : naboż.   o g. 900ze spow. i Kom. Św

– dzieci zapraszamy każdą niedzielę na Szkółkę Niedzielną o g. 900 na plebanii

– próba chóru kościelnego  we  wtorek o g. 1900

– czwartek  g. 1800  cotygodniowe „Spotkanie z Biblią”

– próba chóru  dziecięcego w  sobotę o g 900

Wszystkim jubilatom i solenizantom, którzy mieli urodziny w minionym tygodniu i w dniu

dzisiejszym składam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia.

Modlitwa po minięciu 6 tygodni po śmierci:

śp. Józef Krzok, mieszkał w Wiśle na os. Mały Stożek 10, a zmarł nagle w domu  w pon. 8 X 2018r przeżywszy 73 l.  Siostra zmarłego wraz z  bliższą i dalszą rodziną oraz sąsiedzi łączą się dziś z nami w modlitwie

śp. Leszek Wałach, mieszkał na os. Skolnity 11, a zmarł 25 X 2018r w szpitalu

w B-Bprzeżywszy 58 l. W modlitwie łączą się dziś z nami: matka, bliżsi i dalsi krewni, znajomi

Podziękowania za ofiary:

    * Jubilatka z okazji 80 urodzin złożyła ofiarę  400 zł

    * z potrzeby serca rodz. Podżorskich ul. Reymonta 10 złożyła ofiarę na dok. bud. 200 zl

    * w imieniu Rady Parafialnej serdecznie dziękuję za złożenie ofiary ołtarzowej na

      ogrzewanie kościoła i plebanii 1534.- / serdecznie dziękuję tym wszystkim,  którzy

        systematycznie uwzględniają te potrzeby z odruchu serca w ofierze składanej do

        skrzynki po każdym  nabożeństwie  a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci

        tobie.” Mt 6

     * bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary składane na listy na budowę drugiej

       części naszego centrum parafialnego oraz wszystkim rodzinom i  osobom

       samodzielnie zarobkującym, które pamiętają o składce  kościelnej i terminowo ją

       regulują

– do odebrania nowy i zaległe  nr  „Zwiastuna”; prenumerata 2019 – 120 zł !  

– są jeszcze „Kalendarze Adwentowe dla dzieci” Autorka kalendarza Sylwia Adamus

  zachęca: postarajcie się, drodzy rodzice, by czas adwentu byłdla waszych dzieci

  szczególnie piękny.  Czas ten można spędzić czytając wspólnie opowiadania,

 rozwiązując zagadki,  wykonując  ozdoby lub prezenty świąteczne.

– Świece WDzPDz: małe 5 zł;  świece kule oraz walce  15 zł;Nabywając taką świecę

wspieramy projekty Diakonii Kościoła na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji;

– opłatki wigilijne… ofiary do odpowiednich skarbonek

kalendarz z kartkami do zrywania a także kalendarz  jednoplanszowy, który jest drobną

  cegiełką na diakonat Eben-Ezer w Dzięgielowie

– Kalendarz Książkowy 32.- oraz książeczka Z Biblią na co dzień 13.-

– zachęcam  dzieci do udziału w tradycyjnym koncercie kolęd przed nocnym

  nabożeństwem wigilijno-bożonarodzeniowym i oczekuję na zgłoszenia !

CMiE: zakończyliśmy kolejną edycję naszej akcji „Prezent pod Choinkę”. Po raz kolejny możemy dziękować Bogu za jego hojność a Wam za zaangażowanie, pracę, życzliwość, wyrozumiałość, … bo z Waszą pomocą i Bożym błogosławieństwem zebraliśmy prawie 6 tysięcy prezentów!Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy! Paczki na Ukrainę już dotarły, na Białoruś i do Rumunii oraz obozu dla uchodźców są w drodze.